Nyheter > Nyhet

En vellykket konferanse!

Publisert 08.11.2010

Vi gleder oss over at nok en vellykket konferanse i regi av Naturdata er over. Det var over 130 deltagere fra Aust-Agder i sør til Troms i Nord. Takk til alle dere som valgte å delta. Vi skal nå gå igjennom alle evalueringsskjemaene og ta med deres kommentarer når vi starter planleggingen til neste års konferanse. Med så mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne ser vi frem til å lage en ny og spennende konferanse igjen neste år. Alle foredragene fra årets konferanse vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av de nærmeste dagene.

En vellykket konferanse!

 

Alle foredragene vil bli lagt ut på disse sidene.  

Odd Lykkja: "Hjorteviltregisteret - behov på ulike nivå".

Christer Rolandsen: "Trafikk og vilt".

Geir Flakken: "Hjorteviltplaner".

Rolf Langvatn: Utviklingen i Norsk hjorteforskning - sett fra "godstolen"!

Erling Meisingset: "Hjortens arealbruk - utfordringer for forvaltningen".

Rune Hedegart: Overføring av myndighet fra FMMA til Fylkeskommunen.

Therese Sivertsen: Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg.

Arnold Hamstad: Grunneierstyrt hjortevilforvaltning i Trondheim kommune.

Christer Rolandsen: Erfaringer fra elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag.

Roy Nilsen: Kommunal viltforvaltning. Utfordringer og muligheter.

 Erik Lund: Nasjonale mål for hjorteviltet. Hvordan kan de nås?

 
Foto: Geir Flakken

 


Foto: Geir Flakken

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016