Nyheter > Nyhet

Sluttrapport fra prosjektet "Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag" foreligger!

Publisert 25.06.2010
Sluttrapport fra prosjektet Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 – 2010 foreligger. Prosjektet gir kunnskap om elgens bevegelsesmønster og områdebruk. Prosjektets mål har vært å øke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa.
Sluttrapport fra prosjektet Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag foreligger!


Seks hovedtema
Undersøkelsene har vært fokusert på følgende seks hovedtema: 1. Elgens vandringer og trekkmønster i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa, 2. Elgens vandringer og adferd i forhold til vei og jernbane, 3. Elgens arealbruk gjennom året, 4. Elgens vekt og fruktbarhet i forskjellige deler av studieområdet, 5. Elgens reproduksjons- og dødelighetsmønster, og 6. Sett elg som forvaltningsverktøy.

Grunnlag
Resultatene bygger på over 2,1 millioner kartposisjoner fra 247 elger som er radiomerket i perioden 2006 – 2008. 171 av disse ble utstyrt med GPS-sendere. De øvrige (77) ble merket med VHF-sendere. Det er merket elg i 22 kommuner, fordelt på Nord-Trøndelag , Nordland (Bindal) og Sør-Trøndelag (Rissa). Det er også samlet inn data fra felt elg i de fleste av kommunene som omfattes av prosjektet. Totalt er det benyttet data fra omkring 15 000 dyr. I tillegg er det benyttet jegerobservasjoner, fellingsstatistikk og registreringer av fallvilt.

Oppfølging
Kvaliteten på de store datamengdene i elgundersøkelsene gjør at materialet vil være gjenstand for ytterligere analyser. Materialet fra prosjektet inngår i andre prosjekter som vil bli publisert i årene som kommer.

 
Kontaktperson: Prosjektleder Christer M. Rolandsen e-post: christer.rolandsen@nina.naturdata.no
 

Rapporten finner du i sin helhet her

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016