Nyheter > Nyhet

NINA naturdata har fått nye nettsider

Publisert 16.06.2010

Velkommen til NINA naturdata sine nye nettside. På disse sidene vil du få en enkel og rask tilgang til våre viktigste produkter og arbeidsfelt; hjorteviltregisteret, sett elg/hjort brosjyrer, hjorteviltplaner, Natur 2000, GIM-prosjektet og mye mer.

NINA naturdata har fått nye nettsider

 NINA naturdata arrangerer årlige viltkonferanser og vår neste konferanse vil bli avholdt på Stjørdal 4.-5. november. Informasjon om arrangementer og konferanser vil du finne til høyre på denne siden. Hvis det er noe du savner fra de gamle sidene våre, eller noe du ikke finner, ta gjerne kontakt på e-post: alette.sandvik@nina.naturdata.no

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016