Nyheter > Nyhet

Foredragene og oppsummering etter Naturdatas 12.viltkonferanse

Publisert 12.11.2019

Torsdag 7.- og fredag 8.november ble årets viltkonferanse på Scandic Hell gjennomført. 140 deltaker og masse gode foredag gjorde sitt til at det ble god stemning og to fine dager. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at det er svært nyttig med en slik konferanse og vi kan med sikkerhet si at vi gleder oss til å ta tak i arbeidet med neste års konferanse som blir gjennomført 5.-6. november 2020

Foredragene og oppsummering etter Naturdatas 12.viltkonferanse

Her ligger foredragene etter årets konferanse:

Viltforvaltning i et samfunn i endring  – Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet

Verdiar, haldningar, normer og  oppfatningar av natur – kan dei endrast?  – Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet

Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi?  – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

Overordnet om Hjorteviltregisterets bruk i forvaltningen og veien til nytt register  – Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet Ny løsning av Hjorteviltregisteret og sett og skutt  – Ane Johansen Tangvik og Bodil Haukø, Naturdata

Digtital jeger, informasjon - status og planer - Terje Bø, Miljødirektoratet

Forvaltning og utvikling av hjortevilt i Midtre Gauldal kommune  – Kai Børge Amdal, Viltforvalter Midtre Gauldal kommune/Miljødirektoratet 

Hvordan kan man løse lokale samarbeidsproblemer?  – Gerd Bente Jakobsen, viltforvalter Sørfold kommune

Rypeforvaltning  -Når folk ser rødt  – Jo Inge Breisjøberget, Statskog

Gjengroing av Norge  – Oskar Puschman, NIBIO, Dette blir ikke lagt ut.

Hvordan drive best mulig rådyrforvaltning  – Vidar Holthe, viltforvalter Vestby kommune

Ny registreringsmetode for innlegging av sett data – Hvorfor og hvordan  – Erling Solberg, NINA

Nye forskrifter (Viltforskriften og åteforskriften)  – Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet 

Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær?  – Karen Marie Mathisen, Høgskolen i Innlandet

Organisering av fallviltgruppe, løsninger og utfordringer  – Per Chr. Evensen, leder i fallviltgruppe Færder kommune
 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016