Nyheter > Nyhet

Naturdatas 10. viltkonferanse er gjennomført!

Publisert 06.11.2017

Omtrent 170 viltinteresserte personer fra hele landet utgjorde et herlig skare av deltakere på vår 10. viltkonferanse.

Konferansen gikk av stabelen 2.- og 3.november på Scandic Værnes.

For å friske opp det som ble fremlagt under konferansen, legges alle foredragene ut her.

Naturdatas 10. viltkonferanse er gjennomført!

Torsdag 2.november

Håndtering av skrantesyke i Norge, Julie Enebo Grimstad, Mattilsynet

Nytt fra Miljødirektoratet. Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet

Hjorteforvaltning i praksis – kalveskyting og sparing av bukk? - Johan Trygve Solheim, Norsk hjortesenter


 Interkommunalt samarbeid om hjorteforvaltningen. Dagfinn Torstveit, Det Interkommunale Hjorteviltutvalget på Haugalandet

  Kunnskapsstatus og forskningsbehov i rådyrforvaltningen. Oddgeir Andersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 Storfuglforskning i Sverige. Eric Ringaby, Viltmester og tidligere ansatt ved skogshøgskolen og Sveriges Lantbruksuniversitet


Hvorfor er det så mye rødrev og hva kan gjøres for å begrense bestanden? Nina Eide, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Fredag 3. november

Siste nytt fra Hjorteviltregisteret. Ane Tangvik og Bodil Haukø, Naturdata    

 Praktisk bruk av Hjorteviltregisteret. Svein Erik Morseth, Bjugn kommune og driver av enkeltpersonforetak

 Ettersøk etter skadet vilt. Arild Sørensen, Miljødirektoratet

 Erfaringer med salg av dagskort. Statskog sin elgbørs- grafisk live fremstilling av felte elg på våre areal. Jo Inge Breisjøberget, Statskog

 Elgen og landskapet – døden, livet og kroppsvekta. Endre Grüner Ofstad, NTNU

 Jaktlaboratoriet på Vega: Rettet avskytning - er det rett avskytning?  Stine Svalheim Markussen, NTNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016