Nyheter > Nyhet

Vinneren er kåret

Publisert 14.12.2016

Vi i Naturdata sendte for noen uker siden ut en spørreundersøkelse til våre kunder. Vi ønsket å få innspill til produktutvikling og nye tanker vi har på enkelte tjenester. I den forbindelse ønsket vi å gi en premie til en heldig vinner av de som tok seg tid til å svare på denne utsendingen.

Vinneren er kåret

Nå er trekningen foretatt og den heldige vinneren ble Tarald Thorsov. Han ble den heldige vinneren av et gratis opphold på Naturdatas viltkonferanse på Scandic Hell på Stjørdal som går av stabelen 2.-3. november.Vinneren er kontaktet og han ble veldig glad for premien. Naturdatagjengen takker alle for deltakelsen og har god nytte av de svar som kom inn.

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016