Nyheter > Nyhet

Gjennopplev Naturdatas 9. viltkonferanse

Publisert 07.11.2016

Torsdag 3. november og fredag 4. november var 170 personer samlet for å delta på Naturdatas viltkonferanse 2016.

God stemning, matnyttige foredrag og fine samtaler er tilbakemeldinger vi som arrangør har fått underveis og i etterkant av konferansen.

Vi gleder oss til å ta fatt på jubileumsarrangementet i 2017!

God stemning under middagen i en festpyntet sal. Selvsagt var det hjortevilt til middag.....

Gjennopplev Naturdatas 9. viltkonferanse

Etter godkjennelse fra foredragsholderne legges innleggene ut her.

Torsdag 3.november

Innlegg fra statssekretæren i Klima-og miljødepartementet - Lars Andreas Lunde

CWD hos norsk hjortevilt - Knut Madslien (Veterinærinstituttet)

Litt nytt fra Miljødirektoratet - Erik Lund (Miljødirektoratet)

Rådyrforvaltning i områder med store rovdyr - Petter Kjellander ( Sveriges lantbruksuniv.)

Tiltak mot dyrepåkjørsler langs vei og jernbane - Christer Moe Rolandsen (NINA)

Den grunneierbaserte forvaltning av hjorteviltet i Åfjord kommune - Tore Tårnesvik ( Åfjord Utmarksråd).

Viltets vei - Fra skog til middagsbord - Ole Erik Elsrud (NORSKOG/selvstendig)

Fredag 4.november

Gås i forskning og forvaltning; nødvendigheten av brukerinvolvering - Ingunn Tombre (NINA)

Elgen i Finnmark: Områdebruk og forvaltning i et landskap i endring (nytt prosjekt) - Erling L. Meisingset (Nibio)

Hjortens høsttrekk og jakta: Betyr jaktstarten noe for hjortens trekktidspunkt og fordeling av skytingen?- Erling L.Meisingset (Nibio)

Bestandsplaner for hjorteforvaltning i kommunene-Faktagrunnlag, metoder og organisering - Rolf Langvatn (professor emeritus)

Elgbeitet-Krumtappen i elgforvaltningen - Gunnar O. Hårstad (Skobrukets kursinstitutt)

Rekrutterer vi nok jegere? - Bjarne Oppegård (NJFF)

Elgforvaltning i områder med ulv - Barbara Zimmermann (HiHM)

Barbara Zimmermann      

 

     

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016