Nyheter > Nyhet

Naturdatas viltkonferanse 6.-og 7.november 2014 - Samlet 230 deltakere fra hele landet

Publisert 10.11.2014

Vi i Naturdata ønsker å takke de gode og flinke innlederne / foredragsholderne, samt de engasjerte og interesserte deltakerne under årets konferanse. Vi har her lagt ut de foredragene som ble holdt gjennom de to dagene.

Naturdatas viltkonferanse 6.-og 7.november 2014 - Samlet 230 deltakere fra hele landet

Programmet torsdag 06.november

Oppgaver for dagens storviltjeger- Har det blitt for mange? v/Webjørn Svendsen, NJFF

Hjortens arealbruk og krysninger av administrative grenser: Betyr det noe for lokal forvaltning? v/ Erling Meisingset, Bioforsk
   

Hva forteller slaktevektene oss, og hva gjøres for å snu en negativ utvikling v/Christer Moe Rolandsen, NINA

Ettersøk-avtaler, bruk av lys og nye regler v/ Roar Lundby, NJFF

Paneldebatt med tema: Konsekvenser av utvidet jakttid på elg.

I panelet satt:

NJFF, v/Webjørn Svendsen

NINA v/ Christer Moe Rolandsen

Verdalsbruket v/Anders Børstad

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Tomas Lillehagen

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Rune Hedegart

Naturvernforbundet sentral v/ Gjermund Gjestvang

Deltakerne i salen var engasjerte, og mange ytringer for og i mot utvidet jakttid for elg ble presentert

Programmet fredag 07.november

Hvordan forvalte hjortevilt i rovdyrtette områder? v/Håkan Sand, SLU

Orientering fra Miljødirektoratet angående fallviltarbeid v/Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet

Oppgavefordeling i kommunal viltforvaltning v/ Erling Hassel, Rissa utmarksråd

Oppgavefordeling i kommunal viltforvaltning v/ Knut Fredrik Øi, Aurland Fjellstyre 

Praktisk bruk av sett hjort og sett elg-styrker og svakheter, v/Vebjørn Veiberg og Christer Moe Rolandsen

Vi i Naturdata ønsker å takke de gode og flinke innlederne / foredragsholderne, samt de engasjerte og interesserte deltakerne under årets konferanse. Ønsker dere og alle andre velkommen til konferanse i 2015, 5.-og 6. november.

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016