Nyheter > Nyhet

Naturdata har utarbeidet bestandsvurdering for Nord-Trøndelag og Troms

Publisert 21.05.2014
Naturdata AS har i vinter/vår jobbet  med utarbeidelse av  bestandsvurderinger for fylkene Nord-Trøndelag og Troms. Arbeidet er gjort i tett og godt samarbeid med Erling Solberg og Christer Moe Rolandsen hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Naturdata har utarbeidet bestandsvurdering for Nord-Trøndelag og Troms

For Nord-Trøndelag ble det laget ei vurdering for hele fylket, de 5 ulike hjorteviltregionene og for hver enkelt kommune. Det ble også lagt fram anbefalt uttak for kommende jakt.

For Troms ble det laget en vurdering for hele Troms fylke, samt for de 3 regionene Troms ble delt inn i.

Dette har vært to interessante prosjekter, med et godt samarbeid mellom oss og NINA og de to fylkeskommunene.

Trenger deres fylke eller kommune slik bistand er det bare å ta kontakt med oss, vi hjelper dere gjerne!

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016