Nyheter > Nyhet

Naturdatas viltkonferanse 2013 er gjennomført

Publisert 14.11.2013

Da er Naturdatas 6. viltkonferanse gjennomført.                                                                                                                                                                               7.- og 8. november ble to dager fylt med gode foredrag og engasjerte deltakere. Årets tema var Hjorteviltforskriften, Hjorteviltregisteret og vilt/trafikk.

 

 

Naturdatas viltkonferanse 2013 er gjennomført

Her ligger alle de 14 foredragene vi fikk presentert under konferansedagene på Rica Hell, Værnes.

Foredrag torsdag 7.november:

Miljødirektoratets målsettinger med gjeldende forskrift- Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet

Erfaringer med den nye hjorteviltforskriften i troms fylke - Toril Skoglund, Troms Fylkeskommune

Erfaringer med den nye hjorteviltforskriften i hjortekommunen Jølster-Finn Olav Myhren, Jølster kommune

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket?- Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet

Erfaringer med helseovervåking via Hjorteviltregisteret- Knut Madslien, Veterinærinstituttet

Muligheter i dagens Hjorteviltregister- Ane Johansen Tangvik, Naturdata AS

Evaluering av sett elg og sett hjort som metode for bestandsovervåking- Erling J. Solberg, NINA

Foredrag fredag 8.november:

Vurdering av risiko for ulykker langs vei og jernbane- Christer M. Rolandsen, NINA

Hva gjøres av Statens vegvesen for å redusere antall viltulykker på våre veier? Etablering av tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler- Karianne Thøger-Andresen,Vegdirektoratet

Hva gjøres av Jernbaneverket for å redusere antall viltulykker på jernbanenettet i Norge?- Sigrun Nygård, Jernbaneverket

Miljødirektoratets arbeid i forhold til å redusere antall viltulykker i Norge- Erik Lund, Miljødirektoratet

Erfaringer fra det Nationella Viltolycksrådet- Anderw Sörensson, Länskriminalpolisenheten i Jämtland

Prosjektet vil og trafikk i Hallingdal. Breitt samarbeid og stor entusiasme gir resultat på både veg og jernbane- Knut erik jetlund, Prosjektleder i Vilt og trafikk

De konkrete tiltakene i Hallingdal med særlig fokus på kommunene Flå og Nes- Jon Andreas Ask, Skogbrukssjef i Nes og Flå

I tillegg til foredragene kan du lese den fullstendige sluttrapporten Trafikktryggleik Hallingdal her

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016