Nyheter > Nyhet

Naturdatas 5. viltkonferanse er vel gjennomført

Publisert 08.11.2012
01.-02. november ble Naturdatas egen viltkonferanse arrangert for 5. gang på Rica Hell Hotel på Stjørdal. Årets tema var kommunen som forvaltningsorgan. I år som i fjor kom vi opp i et deltakerantall på 180 personer. Dette er vi svært fornøyd med, og etter de gode tilbakemeldingene fra deltakerene er vi veldig fornøyd med årets konferanse. Vi var heldige å ha svært gode og engasjerte foredragsholdere, og interesserte og kunnskapsrike deltakere. 

Vi i Naturdata ønsker alle velkommen til en ny konferanse neste år!

Naturdatas 5. viltkonferanse er vel gjennomført

Foredrag første dag:

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers v/ Kari Bjørneraas, DN

Siste nytt fra Hjorteviltregisteret v/ Christer Moe Rolandsen, Naturdata AS

Hjorteviltportalen v/ Egill J. Danielsen,SNH

Jegerrollen og jegerrekruttering v/Tore Larsson,NJFF

Forvaltning av hjort på kommunenivå v/ Arve Aarhus, Sogn og Fjordane Skogeierlag

Resultater fra rypeprosjektet 2006-2011, v/ Hans Christian Pedersen, NINA

Forvaltning av elg i Steigen kommune v/Gunnar Svalbjørg, Steigen kommune

Foredrag andre dag:

Nordisk mårhundforvaltning,Mårhundens historie i Norden, effekter på naturlig fauna samt resultater fra de siste års innsats v/Per Arne Åhlen, Svenske Jegerforbundet

Forvaltning av rådyr på kommunenivå.Muligheter og utfordringer v/John Linnell, NINA

På spor etter rødreven v/Roar Lundby,NJFF

Organisering av ettersøksarbeid v/Bertil Nyheim, Nyheim Hunde-og Fritidssenter

Sjukdomsrettet overvåkning og forvaltning av hjortevilt-en oppgave for kommunen? v/Bjørnar Ytrehus, Veterinærinstituttet

Samarbeid om elgforvaltning på tvers av kommunegrenser. Erfaringer fra Salten samarbeidsråd v/ Rune Berg, Salten samarbeidsråd

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016