Nyheter > Nyhet

Naturdata sine grunnpakker begynner å få fotfeste over hele landet!

Publisert 07.03.2011

 Naturdata har i den senere tid opplevd en god utvikling i antall kunder som ønsker å kjøpe Grunnpakkene Sett elg/ Sett hjort. Dette er produkter som gir gode beslutningsgrunnlag i hjorteviltforvaltningen for fylker og kommuner over hele landet. Kartet viser hvilke fylker (røde prikker) og kommuner (markert grønt) som er kunder hos oss i dag.

Naturdata sine grunnpakker begynner å få fotfeste over hele landet!

Kartet over viser hvilke fylker (røde prikker) og kommuner (markert grønt) som er kunder hos oss i dag. Hvis dette er noe dere ønsker å prøve i deres kommune/fylke, kontakt daglig leder Geir Flakken på tlf. 74 33 53 00/97 73 50 57 eller e-post: geir.flakken@naturdata.no

 

 

 
Alle nyheter
04.01.2017
14.12.2016