Kontakt oss

 Ansatte

             

Inntil ny daglig leder er på plass er styrets leder Arnt S. Rørvik konstituert som daglig  leder for Naturdata AS. Arnt S. Rørvik kan kontaktes på epost: arntsrorvik@gmail.com og telefon 481 47 155

 
 
 
        
 

Ane Johansen Tangvik

Stilling: Fagkonsulent

Tlf. kontor: 74 33 53 10

Tlf. mobil:  478 15 519

E-post: ane.tangvik@naturdata.no

Postadresse: Naturdata as, Stadionveien 6, 7898 Limingen

Besøksadresse: Røyrvik næringshus, Stadionveien 4, Røyrvik

 

 

 

Bodil Haukø

Stilling: Fagkonsulent

Tlf. kontor: 74 33 53 09

Tlf. mobil:  900 14 053

E-post: bodil.hauko@naturdata.no

Postadresse: Naturdata as, Stadionveien 6, 7898 Limingen

Besøksadresse: Røyrvik næringshus, Stadionveien 4, Røyrvik

 

 

 

Styret i Naturdata as

 

Navn: Adresse: Telefon: E-post: Rolle:
Arnt Skillingstad Rørvik Olav Duuns veg 7, 7804 Namsos

P: 74 27 05 95

M: 48 14 71 55

arnt.s.rorvik@statskog.no

styreleder
Tor G. Heggberget 7224 Melhus P: 72 87 14 35 A: 73 80 15 00 M: 91 32 68 10

tor.g.heggberget@nina.no

styremedlem
Lillian Bergli Gåsbakkveien 3,7884 Sørli M: 41 55 99 98

lillianobergli@gmail.com

styremedlem
Anders Børstad   M: 91 16 92 28

anders@asvb.no

styremedlem